Egzekwowanie zapłaty od poręczyciela kredytu

Pytanie Czytelnika: Poręczyłem kilka lat temu kredyt w banku znajomej. Po kilu miesiącach moja znajoma zaprzestała spłacania i ponieważ była wówczas bez dochodu (pracowała na czarno), wiec zostałem zobowiązany do spłaty tego kredytu. Z uwagi na swoje problemy finansowe doszło do egzekucji komorniczej i zajęto moje wynagrodzenie. Do dnia dzisiejszego komornik zajmuje wynagrodzenie na rzecz tego kredytu. Moja znajoma już od dłuższego czasu posiada udokumentowany dochód, więc dlaczego nie egzekwują od niej spłaty skoro to ona jest kredytobiorca? Jak mogę wyegzekwować od znajomej część która przez lata spłacam za nią?

Może Pan poinformować bank że kredytobiorca ma już dochody ale bank ma swobodę wyboru, od kogo będzie egzekwował spłatę, może ale nie musi ściągać od kredytobiorcy, może poprzestać tylko na ściąganiu długu od poręczyciela: http://komornicze.info.pl/wybor-zyranta-do-egzekucji-kredytu-przez-bank/. Pan natomiast ma prawo żądać od kredytobiorcy aby zwróciła Panu koszty które już Pan poniósł – które komornik ściągnął od pana na poczet spłaty kredytu. Może Pan wystosować do niej przedsądowe wezwania do zapłaty a jeżeli nie zwróci Panu pieniędzy, to złożyć pozew o zapłatę do sądu.