Gdy współkredytobiorca nie spłaca rat kredytu

Pytanie Czytelnika: Jestem współkredytobiorcą kredytu konsolidacyjnego. Osoba która namówiła mnie do podpisania tego kredytu przestała spłacać raty i bank kieruje się teraz do mnie o ich płacenie. A przecież to jest kredyt kolegi ( spłacający jego wcześniejsze kredyty) więc ja nie chcę tego płacić. Kolega obiecał że to jest jego kredyt i będzie go spłacał, tak się jednak nie dzieje. W związku z tym dałem mu do podpisania pismo, w którym stwierdza że zaciągnięty kredyt był na jego własne potrzeby i zobowiązuje się do jego spłacenia. Mimo to w dalszym ciągu nie płaci rat. Czy w razie gdybym spłacił jego zadłużenie, bądź cały kredyt, czy mogę zwrócić się z tym później do Sądu o wrócenie mi przez głównego kredytobiorcę moich pieniędzy?

Zważywszy na istnienie takiego oświadczenia wydaje się, iż w Pana sytuacji przysługuje Panu prawo do odzyskania od kolegi wszystkich tych kosztów które zmuszony był Pan ponieść spłacając za niego kredyt aby nie dopuścić do postępowania egzekucyjnego które może się toczyć tak przeciwko niemu jak i przeciwko Panu: http://porachunki.net.pl/wspolkredytobiorca-przestal-splacac-kredyt/. Jak również tych które poniósł Pan formalnie za siebie samego jako współkredytobiorca. Naszym zdaniem takie oświadczenie wystarczy. Może Pan więc wnieść do sądu o zasądzenie zwrotu tych kosztów od kolegi na Pana rzecz. Należy pamiętać o tym, że można domagać się zwrotu tylko tych faktycznie już poniesionych kosztów w tym zakresie a nie tych które przewiduje Pan że dopiero je Pan poniesie (gdyż uważa Pan że kolega prawdopodobnie dalej nie będzie spłacał kredytu). Jeżeli już poniósł Pan jakieś koszty z tym związane, to nie czekając aż poniesie Pan kolejne koszty, może Pan już wystąpić do sądu o uzyskanie tytułu wykonawczego uwzględniającego już poniesione koszty. A za jakiś czas ponownie wystąpić do sądu o zwrot kolejnych kosztów jakie zmuszony był Pan ponieść spłacając za niego kredyt.