Koszty kredytu konsolidacyjnego

Pytanie Czytelnika: Przeczytałam, że całkowity koszt dobrego kredytu konsolidacyjnego może być niższy od kredytów i pożyczek które skonsolidował. Czy jest to możliwe? Nadmieniam że nie chodzi mi o to czy raty są wówczas niższe, bo wiem że oczywiście tak. Chodzi mi o ostateczny, całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego w porównaniu do łącznego ostatecznego kosztu kredytów, jaki poniósłby kredytobiorca gdyby nie skonsolidował ich.

I my spotkaliśmy się z takimi twierdzeniami (nawet w niektórych serwisach kredytowych) że kredyt konsolidacyjny może być tańszy od zobowiązań które można weń skonsolidować. Według nas jest to pomyłka albo celowe wprowadzanie potencjalnych klientów w błąd. Gdyby tak rzeczywiście było, to przecież bank udzielający kredytu konsolidacyjnego traciłby na tym a na to nie mogą sobie banki pozwolić jako podmioty komercyjne, to oczywiste.

Nie są też takie kredyty dotowane przez państwo jak to ma miejsce w przypadku kredytów studenckich. A niższa rata kredytu to za to dłuższy całkowity okres spłacania kredytu. Kredyt konsolidacyjny ewentualnie może okazać się tańszy od skonsolidowanych zobowiązań przy założeniu że brak konsolidacji spowodowałby powstanie przeterminowanych zadłużeń, naliczanie karnych odsetek i wszczęcie postępowania egzekucyjnego a co za tym idzie powstanie kosztów egzekucyjnych a przede wszystkim opłaty stosunkowej jaką pobiera od dłużnika komornik. Do tego ewentualnie straty powstałe w wyniku zlicytowania składników majątku dłużnika za cenę niższą od ich wartości, co często ma miejsce oraz np. koszty oszacowania przez biegłego nieruchomości do licytacji.