Pożyczka prywatna bez określonego terminu zwrotu

Pytanie Czytelnika: Pięć lat temu pożyczyłam od koleżanki trochę pieniędzy. Napisałam jej oświadczenie że pożyczyłam, podpisałam się ale na tym oświadczeniu nie jest napisane kiedy mam zwrócić pożyczkę. Koleżanki nie było w kraju kilka lat a jak wróciła to prawie od razu upomniała się żebym jej oddała pieniądze. Gdy pożyczałam od niej pieniądze to ustnie ustaliłyśmy, że jej oddam kiedy będę miała. Moje pytanie, czy ten dług nie jest już przedawniony? Jeżeli nie jest przedawniony, to czy ta moja koleżanka może od razu żądać ode mnie zapłaty?

Roszczenie z tytułu prywatnej pożyczki tzn. udzielonej przez osobę prywatną która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z udzielaniem pożyczek, przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od terminu zwrotu pożyczki określonego w umowie. W Pani przypadku ponadto termin zwrotu pożyczki jeszcze nie minął. Gdy strony umowy pożyczki nie określiły terminu zwrotu, to pożyczkodawca musi najpierw wypowiedzieć pożyczkobiorcy umowę pożyczki i minimalny okres po jakim może żądać zwrotu to sześć tygodni licząc od doręczenia pożyczkobiorcy wypowiedzenia pożyczki.